strucni-tim-poliklinike-diva-dr-bogdanovic-lekari-specijalisti-dermatologija-estetska-hirurgija-antiage-radio-talasi
  • Postići maksimalan rezultat u najkraćem roku u rešavanju estetskih problema ili lečenju određene bolesti je osnovni postulat naše ustanove. To postižemo timskim radom i širokim spektrom lasera sa bezbroj terapijskih mogućnosti uz kombinovanje sa ablativnim hirurškim tehnikama po potrebi.
  • Stručnost iznad svega – sve tretmane na laserima rade isključivo lekari specijalisti dermatologije, plastične hirurgije i fizikalne medicine koji poseduju međunarodne licence – sertifikate za rad sa dermatološkim i hirurškim laserima.
  • Maksimalno odgovoran pristup prema svakom pacijentu, timski rad i konzilijarno lečenje u svim komplikovanim slučajevima – u terapiju jednog pacijenta se uključuje tim lekara različitih specijalnosti da bi se postigao optimalan terapijski rezultat.
  • Obavezne konsultacije pre terapije i u toku terapije, da bi se što brže došlo do rezultata.
  • Veliko iskustvo od tri decenije u kliničkom radu i radu sa laserima su garancija Vaše bezbednosti.
  • Saradnja i razmena iskustava sa drugim medicinskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.
  • Stalna stručna usavršavanja na domaćim i međunarodnim kongresima dermatologije, plastične hirurgije i antiageing medicine.
  • Članstvo u svim relevantnim strukovnim medicinskim udruženjima i lekarskim komorama, kako domaćim, tako i međunarodnim.
  • Kontinuirano uvođenje novih terapijskih procedura u oblasti laserske dermatologije, antiageing medicine i plastične hirurgije.